PUBLICATIONS

Articles in Journals 

Uyan, B. and Yazici, S. (2023).  A Method for Decoding and Representing Time in Fourdimensional Spaces via Digital Game Environment,  Journal of Computational Design, 4:1, 99-120 (Index: Crossref, Asos).

Yazici, S. (2021). The Performance-based Interlinked Model (PBIM) in Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural and Spatial Parameters in the Early Design Stage, METU Journal of the Faculty of Architecture, 38:1, 23-52 (Index: WOS AHCI, Scopus).

      Yazici, S. (2020). Computational Design Informed by Natural Systems. JCoDe: Journal of Computational Design, v:1, n:3, 1-16. (open access journal).

Yazici, S. and Tanacan. L. (2020). Material-based Computational Design in Sustainable Architecture. Journal of Building Engineering, 32, 101543 (Index: WOS SCI-e, Scopus).

Yazici, S. (2020). Rule-based rationalization of form: learning by computational making. International Journal of Technology and Design Education, v:30, n:3, 613-633 (Index: WOS SCI-e, Scopus).

Yazici, S. and Tanacan. L. (2018). A study towards interdisciplinary research: a Material-based Integrated Computational Design Model (MICD-m) in architecture, Architectural Science Review (WOS AHCI, Scopus).

Yazici, S. (2018), Building in Extraterrestrial Environments: T-Brick Shell, Journal of Architectural Engineering, American Society of Civil Engineers, 24(1): 04017037 (Index: WOS ESCI, Scopus).

Yazici, S. (2016), A parametric landscape urbanism method: The search for an optimal solution, A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol 13, No 3, 155-165 (Index: Avery Index, Iconda, Scopus).

Yazici, S. (2011). Computing through Holistic Systems Design Method: Material Formations Workshop, Dearq Journal of Architecture, Universidad de Los Andes,  sf. 90-101 (Index: Avery Index to Architectural Periodicals; Design and Applied Arts Index).

Yazici, S. (2010). Malzeme Zekâsı ile Mekânı Kurgulama, Mimarlıkta Malzeme, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, 15, 53-63.

Yazici, S. (2009). Yenilikçi Malzeme Sistemleri, Mimarlıkta Malzeme, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, İstanbul, 14, 42-48.

Patents

Yazici, S. Yapısal ve Çevresel Faktörler Işığında bir Yapı Sisteminin Tasarım ve Üretim Yöntemi, Turkish Patent Institute (no: TR 2018 09558 A2), 2022.

Yazici, S. Design and Manufacturing Method for a Building System in Regards to Structural and Environmental Factors, US Patent, 16/006,837, 2021.

Tanacan L. and Yazici, S. (surname order) A Material-based Integrated Computational Design Model in Architecture, Turkish Patent Institute, no: PT 2014/00551, 2018.

Chima, J., Leung, E., Nikolakaki. S. and Yazici, S (surname order). Intelligent Bi-stable Structure System, UK Patent, no: GB2445572, 2009.

Papers in Conference Proceedings

Yazici. S. (2021). Malzemeye, Başarıma ve Veriye dayalı Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri: Araştırma, Uygulama ve Mimarlık Eğitimi, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu (MITA) III, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, sf: 82-91.

Yazici. S. (2020). A machine-learning model driven by geometry, material and structural performance data in architectural design process, 38th eCAADe Online Conference, hosted by TU Berlin, Volume.1, pp: 411-418.

Yazici, S. and Gerber D. J. (2016). Prototyping Generative Architecture: Experiments on Multi-Agent Systems, Environmental Performance and 3D Printing, 8th ASCAAD 2016 Conference hosted by SOAS University of London, 7-8 November 2016, London, UK, 145-154.

Yazici, S. (2015). A Course on Biomimetic Design Strategies, 33rd eCAADe 2015 Conference, Vienna University of Technology, 16-18 Eylül 2015, Viyana, Avusturya, 111-118.

Yazici, S. (2014).Efficiency in Architectural Geometry Informed by Materials, 32nd eCAADe 2014 Conference, 10-12 Eylül 2014, Northumbria University, Newcastle, UK,547-554.

Yazici, S. (2013). Performance Based Pavilion Design, 31st eCAADe 2013 Computation and Performance, 18-20 Eylül 2013, Delft University of Technology, Delft, Hollanda,  127-135.

Yazici, S. and Tanacan, L. (2012). Material in Performance-driven Architectural Geometry, Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) 100th Meeting, Digital Aptitudes Conference, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston-MA, 266-273.

Yazici, S. (2015). Doğal Sistemlerden Öğrenmek: Parametre, Kural ve İlişkiler, 9. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi, 25-26 Haziran 2015, İstanbul, 145-155.

Yazici, S. (2015) Mimarlık ve Teknolojinin Arakesitinde Sayısal Araçlar: Sayısal Araçların Mimari Tasarım Süreci ile Bütünleştirilmesi, Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu, 21. Yüzyıl, Özyeğin Üniversitesi, 208-219.

Yazici. S. and Tanacan, L. (2014). Malzeme, Biçim ve Başarım Tabanlı Bir Yazılım Geliştirme, 8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 26-27 Haziran 2014, İzmir, sf. 279-288.

Yazıcı, S. and Tanaçan, L. (2013) Doğal Sistemlerdeki Optimizasyon Süreçleri ve Malzeme Üzerinden Hesaplamalı Morfogenez, 7. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, 27-28 Haziran 2013, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 179-188.

Books 

Çağdaş, M. Özkar, L. F. Gül, S. Alaçam, E. Gürer, S. Yazıcı, B. Delikanlı, Ö. Çavuş, S. Altun, & G. Kırdar (Ed.) (2021),  Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu , Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.

Yazici, S., Akoglu, C., Ozbil, A., Tekce, I., Bayezidoglu,C. (Ed.) (2015), Surdurulebilir Sayısal Ekolojiler, 9. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Özyeğin Üniversitesi Yayınları.

Book Chapters

Yazici, S. (2019). Dijital Çağda Mimari Tasarıma İlişkin Fikri Hakların Korunması, Hukuk ve Sanat, editörler Prof. Dr. Yener Ünver and Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Seçkin Yayınları, 733-743.

Theses

Yazici, S. (2013), A Material Based Integrated Computational Design Model, PhD Thesis, Istanbul Technical University, İstanbul-Turkey.

Yazici, S., Chima, J., Nikolakaki, S., Leung, E. (2006), Bi-stable Structures, Master Thesis, Design Research Laboratory: Architectural Association, London-UK.

Projects in International Magazines and Books

Yazici, S. (2012), ParaMaterial Topographies for the Built Environment, UNCSD Rio+20 India Program, India, 28-34.

Yazici, S. and Tanacan, L. (2010), Workshop: Material Formations, Spontaneous Schooling, London Festival of Architecture, Nous Gallery and 4M Group, Spontaneous Schooling Publication, London-UK.

AD, Parametricism by Schumacher, P. (2009), Kartal-Pendik Masterplan, ZHA, Vol. 79, No: 4, pp: 19-23, Wiley.

Frame Magazine, May - June 2009, Thesis Project AA, Bi-stable Structures, issue: 68, pp 19.

DRL Ten: A Design Research Compendium, 2008, Thesis Project AA ‘Bi-Stable Structures’, AA Publications, pp:133.

Turkey Real Estate Year Book, 2009, Kartal-Pendik Masterplan, ZHA.